Έξι στις δέκα επιχειρήσεις δε θα εγκαταστήσουν Windows 7

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις δε θα εγκαταστήσουν Windows 7

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων τεχνολογίας ScriptLogic μεταξύ περισσοτέρων από 1.000 εταιρειών, έξι στις δέκα επιχειρήσεις δε σχεδιάζουν να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν το νέο λειτουργικό σύστημα της Microsoft, Windows 7.

Οι λόγοι για αυτή την απόφαση είναι αρκετοί, αλλά κυρίαρχη θέση ανάμεσά τους κατέχει η εξοικονόμηση χρημάτων και ο φόβος για πιθανή ασυμβατότητα με ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Από τους ερωτηθέντες υπευθύνους IT το 60% απάντησε ότι δεν πρόκειται να εγκαταστήσει τα Windows 7, το 34% ότι θα τα εγκαταστήσει μέχρι το τέλος του 2010 και μόνο το 5,4% ότι θα τα εγκαταστήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το 42% δήλωσε ότι ο κύριος λόγος για την παράκαμψη των Windows 7 είναι η "έλλειψη χρόνου και πόρων".

Η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι για τους ίδιους λόγους το 35% των ερωτηθέντων δεν αναβαθμίζει το software που διαθέτει ήδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου