Στο δικαστήριο η On Telecoms από τους τηλεοπτικούς σταθμούς

On TelecomsAσφαλιστικά μέτρα που εκδικάζονται στις 24 Ιουλίου κατέθεσαν εναντίον της On Telecoms οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας για την αναμετάδοση χωρίς άδεια του σήματός τους! Είναι η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των σταθμών εθνικής εμβέλειας, που μόλις πρόσφατα δημιούργησαν την πλατφόρμα του «Ψηφιακού Παρόχου» και ενός φορέα IPTV, θέτοντας ζητήματα παράνομης αναμετάδοσης σήματος, εν όψει και των αλλαγών που επιφέρει η είσοδος της ψηφιακής τηλεόρασης και οι διαφορετικοί τρόποι μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος από διαφορετικές πλατφόρμες. Θυμίζουμε πως λίαν συντόμως λήγει και η συμφωνία για την αναμετάδοση του σήματος των σταθμών εθνικής εμβέλειας από τη Nova (Forthnet), οπότε εικάζουμε πως η μάχη θα είναι μεγάλη μεταξύ των παλαιών και των νέων παιχτών.

Οι σταθμοί, στην αίτηση που έχει καταθέσει ο καθένας ξεχωριστά, ζητούν να απαγορευθεί στην On Telecoms «η αντιγραφή - αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διάθεση στο κοινό, κάθε είδους εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματός τους», καθώς και «να διαταχθεί η παράλειψη των πράξεων αυτών στο μέλλον». Ακόμη οι σταθμοί διεκδικούν να διαταχθεί η πλήρης ή η μερική δημοσίευση της δικαστικής απόφασης στις εφημερίδες «Ναυτεμπορική» και «Καθημερινή», όπως και στο διαδίκτυο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης στο μέλλον να επιβληθεί χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Στην αγωγή περιγράφονται τα τηλεοπτικά προγράμματα που αναμεταδίδονται χωρίς άδεια, όπως αναφέρουν οι σταθμοί, και υπάρχουν δύο σημαντικά γεγονότα που αξίζει να σημειωθούν.

Οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας υποστηρίζουν πως η On Telecoms «προβαίνει στην εγγραφή οπτικοακουστικού υλικού» όταν αυτό μεταδίδεται τηλεοπτικά (off the air copying) «και κατόπιν προβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στη δημιουργία προσωρινών και μόνιμων αντιγράφων» του υλικού «χωρίς καμία πρότερη άδεια». Τα προγράμματα αυτά τα μεταδίδει στο κοινό της, αποθηκεύοντάς τα στη μνήμη του υπολογιστή-διακομιστή. Όσον αφορά το σκέλος των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, οι σταθμοί δηλώνουν πως «για την πλειοψηφία των οπτικοακουστικών έργων» που προβάλλονται είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι.

Πηγή: satleo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου