Facebook 3.0 iPhone App

Facebook 3.0 iPhone App

Facebook και iPhone δεν χρειάζονται συστάσεις παρά μόνο σε τεχνικό επίπεδο, λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του Facebook iPhone App για το iPhone OS 3.0. Μην περιμένετε Push, αυτό θα έρθει στην έκδοση 3.1. Προς το παρόν η λίστα με τα νέα χαρακτηριστικά είναι μεγάλη και πολύ κοντά σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε από το web interface του Facebook. Αναμένεται τις επόμενες μέρες αλλά το πότε ακριβώς παραμένει άγνωστο, παρότι το app είναι κατά 98% έτοιμο. Υπομονή μέχρι τότε και κλικ για να μάθετε για το νέο news feed, τα notes, τα likes on the go κλπ.

1. The “new” News Feed
2. Like
3. Events (including the ability to RSVP)
4. Notes
5. Pages
6. Create new photo albums
7. Upload photos to any album
8. Zoom into photos
9. Easier photo tagging
10. Profile Pictures albums
11. A new home screen for easy access to all your stuff, search, and notifications
12. Add your favorite profiles and pages to the home screen
13. Better Notifications (they link to the comments so you can reply)
14. Quickly call or text people right from the Friends page
15. Messages you are typing will be restored if you quit or are interrupted by a phone call

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου